UFO P O Z O R ! UFO


SuperUFO


UFO Právě jsi se ocitl na UFO! UFO


Jsi zde jako číslo. návštěvník!


VUT Chyba! Není to UFO, ale ÚFI! VUT


Je to Ústav Fyzikálního Inženýrství na Fakultě strojního inženýrství.

Ta patří na Vysoké učení technické v Brně a nachází se v městě Brně, na kopci nad Žabovřeskami, vedle Králova Pole. Jak známo, v Brně sice lidé umějí česky, ale jestli se chcete domluvit....
Fakulta strojního inženýrsví

Co Vám nabídnu?  Především: pokud Vám nevyhovuje kódování (Windows1250), změňte ho!

 


Teď trochu vážněji:

To jsem ja
Pavel Šandera

Ústav fyzikálního inženýrství, fakulta strojního inženýrství VUT, Technická 2, 616 69 Brno.
e-mail: sandera@ufi.fme.vutbr.cz
telefon: 541 142 824 a fax: 541 142 842

můžete se přesvědčit, že právě pracuji (třeba i na výpisu z fingeru).
A na čem? No, asi na něčem z oblasti, ve které mám
Aktualizace: 12.8.1999