Předscény W & H

Hned mě hněť, aneb o imperativech

ze hry V+W Balada z hadrů
Werich:
Horníček:
směje se Už ho vezem..., von nechtěl jít, tak ho vezeme i s möblem... Tak, akademiku, jsme na místě. Ha! To není akademik, tam jsou dva akademici.
Já neordinuju, neordinuju, na dveřích mám ceduli, kdy ordinuju.
Jo, ceduli tam maj', ale světlo tam nemaj'. Jak to máme přečíst, když tam nemáš světlo?
To je zajímavý..
Já neléčím, neléčím...
Jak to, neléčíš?
Já nemám léky.
Ale, všechno jsme vzali, všecko máme, hele
Antibiografika,....
Jo, jo, a kdopak zaplatí?
Co zaplatí, za co?
Za noční návštěvu, to se platí předem. Já jsem profesor a je noc.
Aby ses nestyděl.. Peníze, když jde vo lidskej život
Styděl, ale jsem profesor a je noc.
A já jsem ras a je noc.
Hele, a já jsem ponocnej a jsem surovej...
.. i ve dne! Tak zařvěte na něj, vy máte silnější ten, organismus, zařvěte na něj!
křičí Vstávej a leč!
To ne, to musíte česky
Vstávej a leč!
Co to je aleč?
Vstávej ... a ... leč, imperativ od slovesa léčiti.
A jo, jako ... leč
Leč vykřičník
Víte, že to jsem nikdy neslyšel?
Víte, že to snad nikdo nikdy neřek?
Vy ste tořek ...
... poprvé ...
... v dějinách? tiše Hergot, leč.., a víte, že, teď mě napadá, plno sloves má takový imperativy?
Některý imerativy se nikdy neřeknou.
A musí je mít, ty slovesa.
Kraď - vůbec neřeknete nikdy, a krade se pořád.
To se vžilo.
Každý sloveso musí mít imperativ, jinak se nedostane do gramatiky.
Imperativ musí mít, vykázat...
a to máte zvláštní imperativy, třeba přemýšlí hněť
..prosím?
Hněť
Hněť přemýšlí aha, aha, mohl byste to užít ve větě, abych pochopil?
"Jindro, hněť mne!"
To je... - aby to Jindra nepopletl, to může být hněť nebo taky hněditi.
No Jindra ví, co vona chce. Jindra není vůl.
Ale jde o to, co se chce jemu zrovna.
No ne, no tak prosím, on může bejt malíř pokojů, to je pravda, ano
a může ji ohnědit, ani nemrkne.
a ona to může chtít. "Jindro, hněď mě a pak mě hněť!"
"Uhněť mě, nahněď mě a nahněť mě..."
"...trošku jen... a pak mě dohněť"
".. ale abys mě nepřehnět"
Přehněteš-li toho vepře....bude přehnětěný vepř. Přehnědíš-li hnědí vepři, bude hnědí přehněděný vepř.
Hněť mi neť.
To říká strýc...
Nebo teta. Hněť mi neť.
A ujec vykřikl "Hněť mě teď"
"Hněď mi zeď a neť mi hneť"......
Ale řeč, to je marná věc...
... to je chrám, to je chrám i tvrz.
Jo, jo, jo.
A víte že jo, že jsou takový imperativy, že je neslyšíte, jak je rok dlouhej?
no jejej.
Třeba, jej, teď mě napadá, takový smrď...
No, vo smrti se mluví dost.
Ne, pardon, vy myslíte smrť s kosou, za chvilku, já myslel smrť s Ď.
To s kosou znám z obrázků, to vím, ale jak nosí to Ď?
Totiž, smrť s Ď není vidět..... Ale to se vám nestane taková věc, že by se stala,.... to se nestane...., že byste dejme tomu šel,.... dejme tomu že jdete,..... Jdete?
Jdu. Já jsem tomu dal a jdu.
Dejme tomu, že jdete. A teď jdete takovým vopuštěným, liduprázdným místem, tak k deváté večer.
Po Opyši.
Jo, to je nejlíp.
To je na Klárově.
Já vím. Na Opyši.
Já jdu po Na Opyši, poněvadž se to jmenuje Na Opyši. Tak jdu po Na Opyši.
Jdete po Na Opyši, a nikde nikdo.
Po Na Opyši když jdu, tak nikde nikdo.
Naopyšané spějí už většinou. Naopyšanky taky.
To se píše s tvrdým i. Opyš!
Já vím, to není jako opiš.
Ne. do hlediště Někdo se mu zdá
Možná, že chléb, sýr a listonoš. Proto se nesmál.... Jo, kde jsme?
Na Opyši.
A nikde nikdo. A vy jdete po Na Opyši... a najednou, teď pozor, jo? ...vidíte to? .... najednou někdo od někud se na vás vyřítí a zařve: "Smrť, nebo střelím"
Tak tohle se mě stát, tak to udělám!

           Dočetli jste to do konce? A co takhle nějakou další předscénu?

Velká předscéna

Interview

Račte si 'řát?

Být či nebýt?

Příchozí Vejda

Hned mě hněť, aneb o imperativech

Úvod

  Tato stránka je v kódování Windows1250, jestliže vám nevyhovuje, zkuste si vybrat jiné   číslo   Tato stránka je v kódování Windows1250, jestliže vám nevyhovuje, zkuste si vybrat jiné