Mayský kalendářNekřesťanské kultury chápaly čas analogicky k přírodním procesům jako cyklický proces. Toto cyklické pojetí času bylo křesťanstvím potíráno jako projev pohanství. Místo toho byl zaveden křesťanský lineární čas orientovaný do minulosti - ke Kristu, a do budoucnosti - k soudnému dni. Proto se mayské datování pořád opakuje a je často znázorňováno pomocí soustavy ozubených kol, náš čas však letí jednosměrně a neustále přibývá …
BaktunBaktun
KatunKatun
TunTun
WinalWinal
KinKin

Dnes je 12. 12. 2019

Mayové uměli toto datum zapsat třemi různými způsoby (vlevo).

První z nich je dlouhé datum. Čísla v určitém řádu se „otáčí” pořád dokola a po jedné otočce se pootočí kolo vyššího řádu. Datum má celkem 9 pojmenovaných řádů v upravené dvacítkové soustavě a tak pokrývá období asi 65 milionů let, pak se bude opakovat od začátku. „Levostranné” nuly (v jejich případě spíš „horní”) se neuvádí, od 13. listopadu roku 2720 př.n.l. až do 12. října 4772 má tedy 5 řádů. Pomocí našich znaků je lze zapsat jako 13.0.7.1.7. a v naší desítkové soustavě představuje pořadové číslo 1 874 547. Pokud bychom hledali alespoň přibližnou analogii v našem kalendáři, nejvíce by se blížilo označení 2 458 830 - je to tzv. juliánské číslo dne. Samozřejmě zapsané v desítkové soustavě, dvacítková se u nás nikdy neužívala, spíš se setkáme se šedesátkovou (11:23:00:30).
Tzolkin = 3.ManikTzolkin = 3.ManikDalším je obřadní kalendář, tento zápis používali zejména kněží (a astronomové), říkali mu tzolkin. Obsahuje „božské číslo” a jméno dne, kombinace těchto označení se opakují vždy po 260 dnech. Pomocí našich znaků lze zapsat jako 3.Manik. Velmi přibližná analogie v našem kalendáři by třeba mohla být 2.čtvrtek - tedy pořadové číslo v pracovní dekádě a jméno dne. Toto označení se však opakuje velmi nepravidelně, další den se stejným označením bude již za 21 dní.
Haab = 15.MakHaab = 15.MakTřetí způsob je občanský kalendář, běžně používaný a nazývaný haab. Obsahuje datum v „mayském měsíci”, pomocí našich znaků lze zapsat jako 15.Mak. Délka občanského roku je vždy 365 dní a tak se asi nejvíc blíží našemu běžnému označení 12. prosince.
Ale i u nás je možné toto datum psát různými způsoby. Kromě běžného občanského zápisu 12. prosince 2019 máme k zápisu data i normu - ISO 8601. A ta umožňuje trojici záznamů: 2019-12-12 s číselným označením měsíce, nebo 2019-W50-4 s číslem týdne nebo také 2019-346 pouze s číslem dne (všechny pomlčky lze podle ISO 8601 vynechat, ale musí se dodržet počet číslic).
A pokud chcete vidět označení dnů v občanském i obřadním mayském kalendáři pro celý náš měsíc, podívejte se na něj.