Oblasti mé práce

zatím zde najdete jen pár základních informací z oblastí, jimiž jsem se v posledním období zabýval:

Aktualizace: 19.1.1998

číslo