Pokud Vám nevyhovuje kódování tohoto textu (Windows1250), změňte ho!

ZÁKON

České národní rady

ze dne 17. prosince 1992

o státních symbolech České republiky


Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

§ 1

Státními znaky České republiky jsou velký a malý státní znak, státní barvy, státní vlajka, vlajka prezidenta republiky, státní pečeť a státní hymna.

§ 2

Velký a malý státní znak

 1. Velký státní znak tvoří čtvrcený štít, v jehož prvním a čtvrtém červeném poli je stříbrný dvouocasý lev ve skoku se zlatou korunou a zlatou zbrojí. Ve druhém modrém poli je stříbrno-červeně šachovaná orlice se zlatou korunou a zlatou zbrojí. Ve třetím zlatém poli je černá orlice se stříbrným půlměsícem zakončeným jetelovými trojlístky a uprostřed s křížkem, se zlatou korunou a červenou zbrojí.
 2. Vyobrazení velkého státního znaku je přílohou 1 tohoto zákona.
 3. Malý státní znak tvoří červený štít, v němž je stříbrný dvouocasý lev ve skoku se zlatou korunou a zlatou zbrojí.
 4. Vyobrazení malého státního znaku je přílohou 2 tohoto zákona.

§ 3

Státní barvy

Státní barvy jsou bílá, červená, modrá v uvedeném pořadí.

§ 4

Státní vlajka

 1. Státní vlajka se skládá z horního pruhu bílého a dolního pruhu červeného, mezi než je vsunut žerďový modrý klín do poloviny délky vlajky. Poměr šířky vlajky k její délce je 2:3.

 2. Vyobrazení státní vlajky je přílohou 3 tohoto zákona

§ 5

Vlajka prezidenta republiky

 1. Vlajka prezidenta republiky je bílá, s okrajem skládajícím se z plaménků střídavě bílých, červených a modrých. Uprostřed bílého pole je velký státní znak. Pod ním je bílý (stříbrný) nápis PRAVDA VÍTĚZÍ na červené stuze podložené žlutými (zlatými) lipovými ratolestmi.

 2. Vyobrazení vlajky prezidenta republiky je přílohou 4 tohoto zákona.

§ 6

Státní pečeť

 1. Státní pečeť tvoří velký státní znak podložený lipovými ratolestmi po stranách, kolem něhož je opis "ČESKÁ REPUBLIKA".

 2. Vyobrazení státní pečeti je přílohou 5 tohoto zákona.

 3. Pečetidlo státní pečeti uchovává prezident republiky.

§ 7

Státní hymna

 1. Státní hymnu tvoří první sloka písně Františka Škroupa na slova Josefa Kajetána Tyla "Kde domov můj".

 2. Text a notový záznam státní hymny jsou přílohou 6 tohoto zákona.

§ 8

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1993.

Uhde v. r.

Klaus v. r.